INFORMAȚII LEGALE

ELMAS S.R.L.
B-dul Griviței nr. 1y
500177 Brașov
România

Telefon: +40 268 308700
Fax: +40 268 308705
eMail: info@elmas.ro

Director Executiv:
Marton Geza

Sediul social: Brașov, B-dul Griviței nr.1y
Cod de identificare fiscală: RO 1115033
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J 08/840/1991
Capital social: 24.000.000 lei