Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru www.stivuitoare.ro. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate pe acest website doar în măsura în are este necesar din punct de vedere tehnic.

Următoarele informații explică modul în care colectăm, procesăm și utilizăm datele dumneavoastră personale, și în ce scop.

1. Informare cu privire la prelucrarea datelor persoanale și operatorul prelucrării datelor

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru compania ELMAS. Ne dorim ca dumneavoastră să fiți informat corespunzător cu privire la modul și scopurile în care ELMAS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

De aceea, în calitate de operator de date cu caracter personal, publicăm această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată.

Datele noastre de identificare sunt: ELMAS SRL., nr. Reg. Com. J08/840/1991, CIF RO 1115033, B-dul Griviței nr. 1y, Brașov, jud. Brașov, România.

2. Aspecte generale

Prin „date cu caracter personal” se denumesc informațiile privind o persoana fizică identificată sau identificabilă („persoana vizata”), referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. De fiecare dată când solicităm datele tale personale o să iți explicăm scopul pentru care ne sunt necesare, unde și cât păstrăm datele tale și cine are acces la acestea. Bineînțeles, te informăm că oricând dorești, iți punem la dispoziție informațiile pe care le deținem despre tine și bineînțeles că le vom șterge dacă ne soliciți acest lucru.

ELMAS adoptă măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, este desemnată, la nivelul ELMAS, o persoana responsabilă cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 679/2016.

3. Principiile prelucrării datelor de către ELMAS

3.1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de ELMAS cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

3.2. Datele cu caracter personal sunt colectate de ELMAS în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

3.3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

3.4. Datele cu caracter personal se stochează de ELMAS numai pentru o perioadă necesară pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate, în afara cazului că există prevederi legale care să stipuleze alte perioade.

3.5. ELMAS a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

4. Categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor realizată de ELMAS

Compania Elmas prelucrează în cadrul activității sale datele următoarelor categorii de persoane:

- Partenerilor noștri contractuali precum furnizori și clienți („Parteneri comerciali”);

- Vizitatorilor și utilizatorilor site-urilor noastre care pot fi accesate la adresele elmas.ro, stivuitoare.ro etc. și toate microsite-urile acestuia („Utilizatori site”);

- Utilizatorilor Aplicațiilor noastre Mobile („Utilizatori de Aplicații”);

- Persoanelor interesate să se angajeze în compania Elmas („Candidați”);

- Participanților la programele Elmas de pregătire profesională („Ucenici”);

- Angajații Elmas („Angajați”);

- Vizitatorii showrom-urilor și ale altor facilități Elmas („Vizitatori”);

- Clienții potențiali.

5. Categoriile de date și scopurile prelucrării lor în cadrul companiei Elmas

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal includ elemente de identificare de tipul nume și prenume, numele și prenumele reprezentanților legali, data și locul nașterii, telefon/ fax, adresa de domiciliu/ reședința, adresa de e-mail, cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate, loc de muncă, profesie, formare profesională – diplome – studii, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentați.

ELMAS va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică, organizarea de cursuri, seminarii, evenimente comerciale, în scop educațional pentru organizarea programelor de formare profesională, pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte ori alte acte necesare în activitatea ELMAS.

Datele personale sunt destinate utilizării de către ELMAS și sunt colectate prin platformele

on-line sau prin furnizare directă de către persoana vizată. O parte din aceste date pot fi comunicate către parteneri contractuali ai ELMAS sau către autoritățile statului, după caz.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de către ELMAS se vor face doar cu acordul explicit al părinților sau al altor reprezentanți legali.

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-urile noastre web sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza un website al nostru, când vă abonați la serviciile noastre, prin completarea unui formular de înscriere sau în alt mod, atunci când vă înscrieți în promoții, comandați un produs sau solicitați o ofertă.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

De fiecare dată când vizitați website-urile noastre, colectăm automat următoarele date:

- date tehnice, de exemplu acest lucru poate include adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți. Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa https://www.elmas.ro/ro/politica-cookies.html;

- date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare Uniforme de Resurse (URL) complete, secvența de clicuri către, prin și de la website-urile noastre (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat, numarul mediu de articole vizualizate pe Website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu paginile, sau orice adresa de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră

(de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care (i) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau (ii) în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit, în mod separat. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal sensibile, prin interacțiunea dumneavoastră cu website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre, dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Elmas, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe Website-urile noastre numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

În unele cazuri, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul) de la terțe părți, precum parteneri de afaceri, subcontractanți de servicii tehnice, de plată și de livrare, agenții de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de cercetare de piață, agenții de recrutare personal, etc. Când vizitați și vă înregistrați pe una din platformele noastre online, este posibil să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal, de la un furnizor de comunicare socială terță parte, dacă optați în mod voluntar să vă înregistrați prin intermediul respectivei platforme de comunicare socială terță parte.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de o lună, de la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

6. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Aspecte generale

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:

- în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;

- dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relațiile de muncă, contabilitate, fiscalitate);

- atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;

- dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane);

- în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operationale, cum ar fi:

- întocmirea de documente specifice parteneriatului comercial;

- securitatea persoanelor și a imobilelor;

- pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră;

- pentru a îmbunătăți website-urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestuia;

- pentru administrarea website-urilor noastre; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;

- pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră;

- ca parte a eforturilor noastre de a păstra website-urile noastre în siguranță.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veti putea să vă retrageți consimțământul în orice moment. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea sa gestionam relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse de lege. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor noastre în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

a. Parteneri comerciali:

În scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților/încasării contravalorii în baza contractelor, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partener comercial, sunteți parte, (ii) obligații legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim.

În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților sau ale reprezentanților Partenerilor comerciali în scopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte, (ii) obligațiile legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim.

Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produse și servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa protecția.datelor@elmas.ro.

b. Utilizatori site și Clienți:

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și încasării contravalorii în baza contractelor și comenzilor, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează (i) pe executarea unui contract la care Utilizatorii site/Clienții sunt parte sau (ii) pe o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează.

Daca sunteți un client existent, vă putem contacta prin e-mail, poștă, SMS sau prin notificări push prin intermediul Aplicațiilor Mobile, cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea vânzării, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior.

Dacă sunteți un client nou/potențial, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră (sau formularul de înregistrare) sau comunicați-ne acest lucru la datele de Contact menționate mai jos. Dacă ați instalat o Aplicație Mobilă și doriți să nu mai primiți notificări push, puteți schimba setările pe dispozitivul mobil sau prin Aplicația Mobilă.

c. Candidați și Ucenici:

În legătură cu participarea la un proces de recrutare sau pregătire profesională vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal (date de identificare, statut social, pregătirea școlară și experiența profesională, CV-ul, etc.) în scopul preselecției/selecției, întocmirii actelor prevăzute de legislația muncii și legislația fiscală precum și al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane interesate în legătura cu procesul de recrutare/pregătire profesională. Această prelucrare se bazează (i) pe interesul legitim al Elmas, (ii) pe executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte ori (iii) pe consimțământul dumneavoastră.

d. Utilizatori de Aplicații:

În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor noastre mobile, este posibil să colectăm și să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, informațiile privind cardurile de debit sau de credit și datele privind localizarea geografică, atunci când:

- vă înregistrați pentru a utiliza Aplicațiile noastre Mobile (inclusiv încercări gratuite) și ne furnizați în acest sens informații despre dumneavoastră;

- furnizați un comentariu, o evaluare sau altă postare utilizând Aplicațiile noastre Mobile;

- interacționați cu noi utilizând Aplicatiile noastre Mobile;

- interacționați cu noi prin alte mijloace, cum ar fi prin telefon, fax, SMS, e-mail, comunicare socială sau postări în legătură cu o Aplicație Mobilă;

Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care Utilizatorii de Aplicații sunt parte prin înregistrarea în astfel de Aplicații Mobile; (ii) interesele noastre legitime de a verifica datele contului de utilizator pentru serviciile furnizate pe teritoriul în care aveți reședința obișnuită și pentru detectarea și prevenirea fraudelor; (iii) o obligație legală care ne-a fost impusă; și/sau (iv) consimțământul dumneavoastră pentru mesaje de informare cu privire produsele și serviciile oferite de ELMAS, newslettere, campanii promoționale și alte informări în scop de marketing trimise de către sau în numele ELMAS.

e. Angajații Elmas:

În vederea respectării prevederilor legale cu privire la desfășurarea contractului de muncă și a îndeplinirii sarcinilor de către angajați Elmas va prelucra datele personale ale Angajaților precum date de identificare, date despre familie, date financiare, date bancare, date cu privire la sănătatea în muncă, date de contactare, semnătura, imaginea persoanei, copii după documente personale, etc. Temeiurile legale pentru aceste prelucrări sunt: (i) încheierea și derularea unui contract de muncă, (ii) interesul legitim al Elmas și (iii) consimțământul persoanei, în anumite cazuri.

f. Vizitatorii showrom-urilor și altor facilități Elmas ("Vizitatori");

În vederea respectării prevederilor legale cu privire la securitatea persoanelor și bunurilor Elmas va prelucra datele personale ale Vizitatorilor precum date de identificare, imaginea persoanei, etc. Temeiurile legale pentru aceste prelucrări sunt: (i) interesul legitim al Elmas și (ii) consimțământul persoanei, în anumite cazuri.

7. Informații privind durata de stocare a datelor

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioada care nu depășește perioada necesară pentru a indeplini scopurile pentru care au fost colectate datele și/sau impusă de legislația aplicabilă cu privire la perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.

În cazul angajaților, datele personale aferente documentației specifice de legislația muncii se arhivează și se stochează până la încetarea relației contractuale sau expirarea termenelor de păstrare pentru documente specifice menționate de legislația fiscală și legislația muncii.

În cazul Utilizatorilor de Aplicații, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care Aplicația Mobilă este descărcată sau perioada indicată de legislația relevantă.

Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa protectia.datelor@elmas.ro.

Vă rugăm să aveți în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective, în scopurile în care au fost colectate, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

8. Destinatarii datelor prelucrate. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În principiu prelucrăm datele cu caracter personal numai în scopurile necesare desfășurării activității ELMAS.

În cadrul Elmas, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Juridic, Productie, Tehnic, Contabilitate și IT ar putea avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, conform principiului nevoii de a cunoaște.

Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului Elmas au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai în sensul instrucțiunilor Elmas și respectiv în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

(i) furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Elmas pentru suport IT, de securitate, contabilitate și resurse umane;

(ii) parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră;

(iii) furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea website-urilor noastre;

(iv) furnizori de servicii de curierat;

Elmas poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.

În unele cazuri, putem dezvălui date cu caracter personal Companiilor noastre Afiliate pe baza principiului nevoii de a cunoaște. Elmas implementează garanții adecvate în relația cu afiliații săi pentru a securiza aceste transferuri de date cu caracter personal precum și prelucrarea acestora.

Elmas ar putea partaja date cu caracter personal cu Companiile sale Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra Companiei, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

Elmas dorește să efectueze o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Elmas. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Elmas, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

9. Înstrăinarea datelor către terți sau terțe țări

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În principiu utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în cadrul propriei companii inclusiv în societățile afiliate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în România, dar în anumite situații justificate legal pot fi transferate în Uniunea Europeana ("UE") și în Spațiul Economic European ("SEE"). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind fisierele de tip cookies https://elmas.ro/ro/politica-cookies.html.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

i. o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;

ii. o certificare "scut de confidențialitate";

iii. reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;

iv. un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;

v. un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau

vi. clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Puteți solicita la sediul Elmas sau Responsabilului cu Protecția Datelor al Elmas, mai multe detalii despre transferuri și despre măsurile de protecție adecvate pe care le instituie Elmas înainte de eventuale transferuri de date.

10. Drepturile Dumneavoastră în calitate de persoanelor vizate

Conform Regulamentului UE/679/2016, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc:

- Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

- Dreptul de acces la date - aveți, de asemenea, dreptul de a obține, la cerere, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de ELMAS.

- Dreptul la rectificare – poți solicita rectificarea datele personale inexacte sau le poți completa;

- Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

- Dreptul la restricționarea prelucrării - poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

- Dreptul de opoziție – poți să te opui, în mod justificat și întemeiat, prelucrărilor datelor personale în anumite cazuri prevăzute de lege;

- Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

- Dreptul de a depune plângere - poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Un alt drept de care beneficiați este dreptul de a cere și de a obține retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității dumneavoastră, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

- Dreptul de a vă adresa justiției - în același timp, aveți, dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcăte.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin utilizarea datelor de contact indicate în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

11. Căi de exercitarea drepturilor

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

12. Utilizarea cookie-urilor

Website-urile noastre utilizează fisiere de tip cookies.

La utilizarea de către dumneavoastră a paginilor noastre de Internet, dacă permiteți acest lucru, pe computerul dumneavoastră se salvează cookies. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt salvate pe hard-disk-ul dumneavoastră clasificate pe browser-ul utilizat și prin care entitatea care le plasează primește anumite informații. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-urile noastre și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim website-urile. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe website-urile noastre sau prin setările din browserul dumneavoastră.

Pentru informații detaliate despre fițierele de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fisierele de tip cookie https://elmas.ro/ro/politica-cookies.html.

Cookie-urile nu pot rula programe sau transmite virusuri pe calculatorul dumneavoastră.

Aceste fișiere au rolul de a face per ansamblu navigarea de pe Internet mai prietenoasă și mai eficientă.

Noi sau terții care administrează paginile noastre web utilizează următoarele tipuri de cookies, al căror volum și mod de funcționare este explicat în cele ce urmează:

- Cookie-urile temporare sunt șterse automatizat, atunci când închideți browser-ul. Printre acestea se numără în special session-cookies. Acestea salvează un indicativ, așa numitul session-ID prin care diverse apelări ale browser-ului dumneavoastră pot fi clasificate într-o ședință comună. Astfel computerul dumneavoastră poate fi identificat atunci când reveniți pe pagina noastră de Internet. Session-cookies sunt șterse atunci când vă delogați sau închideți browser-ul.

- Cookie-urile persistente sunt șterse automat după o anumită perioadă, care poate fi diferită în funcție de cookie. Puteți șterge în orice moment cookies din setările dumneavoastră de siguranță.

- Puteți configura setarea browser-ului conform dorințelor dumneavoastră și de ex. puteți refuza acceptarea de Third-Party-Cookies sau a tuturor cookies. În acest context subliniem faptul că nu veți putea utiliza eventual toate funcțiile acestei pagini de Internet.

13. Servicii de social media

Website-urile noastre pot include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste functți pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fisier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidentialițatea a companiei care le furnizează (consultați secțiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus).

Subliniem faptul ca în calitate de operator al acestei pagini nu primim informații despre conținutul datelor transmise și utilizarea acestora de către serviciile de social media. Mai multe informații despre ce date referitoare la apelarea serviciilor de social media sunt colectate la Facebook, Twitter, Pinterest sau Youtube și cum sunt utilizate aceste date puteți afla din dispozițiile aferente de protecție a datelor, la:

Operator social media Adresa Declarație privind protecția datelor

Facebook Facebook Inc.1601 S. California Ave, Palo Alto CA 94304, USA http://ro-ro.facebook.com/about/privacy/

Youtube Google Inc.1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA http://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy/

Twitter Twitter Inc.795 Folsom St., Suite 600, San Francisco CA 94107, USA http://twitter.com/en/privacy

Pinterest Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street Dublin 2, Ireland https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy

14. Linkuri către alte website-uri

Un Website al nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care Compania nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Compania noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru continutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

15. Informații suplimentare

15.1 Protecția minorilor

Copiii și tinerii sub 18 ani nu au dreptul de a ne transmite date cu caracter personal fără acordul părinților sau tutorilor. Nu solicităm în mod dedicat date cu caracter personal de la copii sau tineri, nu le colectăm în mod conștient și nu le transmitem către terți.

15.2 Informații de contact

Aveți dreptul de a revoca în orice moment acordul exprimat în vederea procesării datelor dumneavoastră, precum și de a trimite orice solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră prin următoarele canale:

e-mail: protectia.datelor@elmas.ro

la sediul SC Elmas SRL: B-dul Grivitei nr. 1y, Brașov, Jud. Brașov, România.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenența la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.

15.3 Modificări ale prezentei declarații privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta Politica privind protecția datelor cu caracter personal în orice moment, cu efect pentru viitor. O versiune actuală poate fi apelată în orice moment de pe pagina noastra de Internet. Vă rugăm să vizitați periodic pagina noastră de Internet și să vă informați în legătură cu varianta în vigoare.

Stadiul prezentei declarații privind protectia datelor: Iunie 2018.