Productivitatea redefinită
Stivuitor Linde pentru culoare foarte înguste, cu operator

De la centrul de costuri la factorul de valoare adăugată

Logistica este unul dintre domeniile cheie pentru economia globalizată. Digitalizarea, comerțul electronic și rețelele inteligente de producție automatizate din domeniu sunt doar câțiva dintre factorii care determină creșterea logisticii. Odată cu importanța crescândă a logisticii, fluxurile interne de materiale devin din ce în ce mai importante. Sunt necesare metode care depășesc considerațiile de cost pure. Companiile care doresc să își îmbunătățească procesele de logistică analizează în mod durabil contribuția măsurabilă pe care o aduce valoarea adăugată a intralogisticii.

Aceasta este o sarcină complexă, deoarece logistica întrunește patru tendințe viitoare decisive în industrie: digitalizare, automatizare, personalizare și sisteme energetice noi. Prin urmare, Linde Material Handling oferă utilizatorilor cifre cheie de performanță cu ajutorul cărora aceștia își pot evalua în mod obiectiv productivitatea intralogisticii, precum și produsele și soluțiile care îi ajută să crească în mod durabil productivitatea în fluxul intern de materiale.

Echipament de tractare cu mai multe cărucioare, transportând componente către linia de producție.

Testele de performanță Linde reflectă caracteristicile reale în utilizare ale grupelor de produse

O productivitate măsurabilă

Stivuitoarele de sarcină mare cu cabină rotativă facilitează rularea inversă cu sarcini mari și astfel crește productivitatea.

O ergonomie mai bună înseamnă o productivitate mai mare

Linde Material Handling a dezvoltat teste de performanță certificate TÜV pentru stivuitoare și echipamente de depozitare, în strânsă colaborare cu companii industriale de expediție și comercializare. Testele se bazează pe fluxuri de lucru definite, în care diferite stivuitoare operează în aceleași condiții. În cadrul lor se măsoară consumul real și timpul necesar pentru efectuarea unei operațiuni. Pentru a se obține o imagine clară a economiei totale, fiecare ciclu este rulat de trei ori pentru fiecare tip de stivuitor. Testele de performanță se bazează pe domeniile specifice de utilizare a stivuitoarelor, a transpaletelor și a stivuitoarelor cu catarg retractabil. Aceasta înseamnă că utilizatorii nu pot compara doar productivitatea diferitelor stivuitoare. Aceștia obțin și o bază neutră pentru a compara costul total al stivuitoarelor individuale și cel al unei flote.

Gestionarea performanței este esențială pentru rentabilitate

Picking ergonomic în depozite cu rafturi înalte, utilizând echipamentul Linde V Modular.

Costurile de personal sunt un factor esențial al costului de exploatare

Valoarea informativă a testelor neutre este deosebit de evidentă în evaluarea performanțelor de manipulare. Până în prezent, multe companii au calculat rentabilitatea flotei lor pe baza costului pe oră de funcționare a stivuitorului. De multe ori nu este luată în considerare performanța efectivă a conducerii și transportului. Cu toate acestea, o analiză diferențiată a costurilor duce la rezultate diferite. Exemple de costuri de personal: de obicei, acestea reprezintă până la 90% din costurile totale. Faptul că stivuitoarele Linde obțin o performanță de manipulare cu până la 30% mai mare decât modelele concurente, înseamnă că toate costurile de personal, energie și întreținere sunt reduse corespunzător. În plus, beneficiarii pot economisi bani, nefiind necesare investiții în stivuitoare suplimentare, pentru că ating aceleași performanțe de manipulare, cu o flotă mai mică.

Eficiență - integrată în stivuitoarele Linde

Componente de transmisie electrice și hidraulice într-un stivuitor cu catarg retractabil Linde.

Componentele coordonate optim reduc consumul de energie

Operarea eficientă a stivuitoarelor Linde este posibilă printr-o serie întreagă de detalii de proiectare. Stivuitoarele Linde generează mult mai puțin zgomot, emisii și vibrații decât stivuitoarele comparabile ale concurenței. Designul ergonomic al stivuitoarelor facilitează lucrul zilnic pentru operatori. Acest aspect are un efect pozitiv asupra productivității. Rentabilitatea este îmbunătățită prin scăderea ratei accidentelor si a concediilor medicale. Aceeași caracteristică este valabilă și pentru tehnologia de acționare. Consumul de electricitate și combustibil al stivuitoarelor Linde este mult mai scăzut. Cea mai recentă generație de stivuitoare electrice este echipată cu un sistem unic de gestionare a energiei și recuperare a energiei de frânare. În cazul utilizării deosebit de intense, se justifică investiția în noi concepte energetice, cum ar fi tehnologia Li-ION și pilele de combustie Linde. Și în final, utilizatorii beneficiază de avantajele tehnologiei Linde și cu privire la service. Multe sisteme de transmisie aproape nu necesită întreținere, iar intervalele de întreținere sunt semnificativ mai lungi decât pentru produsele concurente.

Automatizare inteligentă

Echipament de tractare automatizat din seria Linde MATIC.

Automatizarea - soluția pentru procesele de manipulare repetitive

Pe lângă stivuitoarele eficiente, automatizarea proceselor este un alt element important pentru creșterea productivității fluxurilor de materiale. Cu toate acestea, sistemele complexe, puternic automatizate nu pot fi utilizate economic în orice mediu. Determinate de cerințele din ce în ce mai specifice ale consumatorilor, procesele interne se schimbă la fel de dinamic ca și produsele și bunurile în sine. Prin urmare, este nevoie de soluții inteligente de automatizare. Bazat pe o gamă largă de stivuitoare, o gamă extinsă de sisteme semi-automatizate și tehnologie de navigare care nu necesită o infrastructură instalată permanent, Linde dezvoltă soluții orientate spre viitor, care sunt perfect adaptate cerințelor specifice ale beneficiarilor și utilizează în mod specific potențialul automatizării.

Pe drumul spre o flotă în rețea

Interfața software-ului de gestionare a flotei connect:desk.

Toate datele flotei dintr-o privire

O viziune realistă a valorii adăugate a intralogisticii depășește cu mult stivuitoarele și procesele individuale. Procesele de fabricație controlate digital ar trebui să crească eficacitatea, eficiența și flexibilitatea tuturor lanțurilor de producție și aprovizionare. Software-ul modern de gestionare a flotei, precum Linde connect:, sprijină utilizatorii în conectarea rețelelor de stivuitoare și a proceselor digitale. Prin evaluarea datelor obținute de la senzori și sistemele de asistență, utilizatorii obțin informații valoroase pentru a optimiza serviciile și întreținerea, accelerarea proceselor, securizarea proceselor operaționale și integrarea stivuitoarelor în procesele informatice complexe. Linde deschide astfel calea pentru logistica în rețea a viitorului.